Tijdens een studiemiddag van de Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers (NARIM) ging directeur IAS Jan Warning in op de bemiddeling van het IAS en de uitkering van claims. Bron: narim.com, maart 2019