Het medicijn Nivolumab (Opdivo) kan gunstig zijn voor patiënten met mesothelioom die ziekteprogressie hebben nadat ze de standaard eerstelijnstherapie hebben gehad. Dit medicijn is eerder dit jaar door het Europees Medicijn Agentschap goedgekeurd. Fennell, D.A. e.a., november 2021; IAS, juni 2021