Net als bij de aanschaf van een nieuwe wasmachine, koelkast of auto moet ook op zeeschepen een verwijderingsbijdrage worden gevraagd, aldus Jan van den Heuvel, directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit naar aanleiding van het vertrek van het sloopschip Otapan uit de Waalhaven in Rotterdam. De Otapan, die in Amsterdam zeven jaar aan de ketting heeft gelegen, is in Rotterdam ontdaan van 77.000 kilo asbest. Het asbesthoudende materiaal is afgevoerd naar een stortplaats op de Maasvlakte. De overheid draait op voor de 4,5 miljoen euro die de sanering zeker heeft gekost. Van den Heuvel vindt het onjuist dat de belastingbetaler voor de rommel van een reder moet opdraaien. De Europese Unie heeft becijferd dat er jaren komen waarin achthonderd schepen vol asbest moeten worden gesloopt. Niet alleen enkelwandige tankers, maar de komende tien jaar ook honderd marineschepen uit voornamelijk Frankrijk en Engeland. Bron: AD, 28 juni 2007. Meer www.ad.nl