De vrees voor asbest is vaak onterecht en leidt tot onnodige ontruimingen en schoonmaakacties. Aldus een pamflet waarin onder anderen de burgemeester van Alkmaar, een hoogleraar en twee topmannen van woningcorporaties  pleiten voor een meer nuchtere en realistische benadering. Volgens de ondertekenaars van het pamflet – Laten we eindelijk normaal doen over asbest – wordt de samenleving op kosten gejaagd door het verbod dat vanaf 2024 geldt voor asbestdaken. De verhouding tussen de kosten en de baten is volgens hen scheef. Een woordvoerder van de Asbestslachtoffersvereniging Nederland (AVN) reageert fel op dit bericht: ‘de hysteriebezweerders die onlangs in de Volkskrant betoogden dat het wel meevalt met de risico’s van asbest hebben geen enkel benul van de werkelijke gevaren’, aldus Jan Verschoor. Bron: volkskrant.nl, nos.nl, 2 juni 2016; AVN, 11 juni 2016