De meeste ontwikkelde landen zullen nog een decennium of langer te maken hebben met een stijging van het aantal mensen dat mesothelioom krijgt. Dat meldt Robinson van het Australische Baird Institute for Applied Heart and Lung Surgical Research.Dat geldt o.a. voor landen als het Verenigd Koninkrijk, Australie, Italie en Japan. In de Verenigde Staten neemt de incidentie sinds 2005 wel geleidelijk, maar langzaam af. Het aandeel niet-beroepsgerelateerde slachtoffers, zoals vrouwen en doe-het-zelvers wordt groter. Stayner meldt dat de Mesothelioomincidentie in de meeste Europese landen nog steeds toeneemt, maar dat in de Verenigde Staten en Zweden inmiddels een piek is bereikt. Bron: survivingmesothelioma.com, 28 augustus; Robinson, B. (2012); Stayner, L. e.a. (2013)