De incidentie van mesothelioom heeft in Nederland al rond 2010 een piek bereikt, eerder dan door epidemiologen werd voorspeld. Dat schrijft Job van Kooten in een net gepubliceerde studie. Deze ontwikkeling geeft aan dat beschermende maatregelen effect hebben gehad. Dat geldt, volgens Van Kooten ook voor maatregelen die al ingevoerd werden vóórdat in 1993 een algeheel asbestverbod van kracht werd. Van Kooten, J.P. e.a. (2022)