Verschillende media berichtten op basis van informatie van het programma Zembla dat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) sinds 2000 38 meldingen van mensen met asbestkanker heeft gehad. De juiste tekst zou moeten luiden dat het IAS van 2005 t/m 2012 drie aanvragen van mesothelioom (asbestkanker)patiënten heeft gehad die, volgens eigen verklaring in drie dienstverbanden in de broodindustrie of bakkerijsector zeker aan asbest zijn blootgesteld. 28 aanvragers met mesothelioom hebben verklaard dat zij in 35 dienstverbanden in de broodindustrie of bakkerijsector mogelijk aan asbest zijn blootgesteld of weten niet meer of ze daar of elders met asbest in aanraking zijn geweest. De informatie is afkomstig uit de IAS Monitor op de website van het IAS.

Op basis van deze informatie kan niet geconcludeerd worden dat de broodindustrie of bakkerijsector relatief veel asbestslachtoffers heeft veroorzaakt. Hiervoor zou eerst een vergelijking moeten worden gemaakt van het aantal mensen dat in de betreffende sector gedurende de periode van blootstelling werkzaam was. Asbest is als brandwerende toepassing met name in de industrie en bouw en installatie gebruikt en heeft in deze sectoren, onder de mensen die met het materiaal werkten, mesothelioom veroorzaakt. Het gaat hier om blootstellingen die normaal gesproken tientallen jaren geleden hebben plaatsgevonden. Het duurt tientallen jaren voordat men ziek wordt. Verder zijn onder de 28 aanvragers die misschien in de broodindustrie of bakkerijsector zijn blootgesteld mogelijk ook andere bronnen van asbestblootstelling aanwijsbaar. Veel mensen zijn in het verleden vaker, op verschillende manieren, in verschillende functies en in verschillende sectoren met asbest in aanraking geweest. Een optelsom van blootstellingen komt regelmatig voor.

Wat doet het Instituut Asbestslachtoffers
Alle mensen die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom (asbestkanker) hebben gekregen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid of voor een schadevergoeding van betrokken (ex-)werkgever indien sprake is van aansprakelijkheid. Het IAS onderzoekt bij alle aanvragen hoe het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Welke functies heeft men gehad en is men in deze functies aan asbest blootgesteld, zo ja, hoe

Wat is de IAS Monitor
In samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Integraal Kankercentrum Nederland heeft het IAS een aantal relevante cijfers over het asbestgebruik en de ontwikkeling van de ziekte op een rijtje gezet via de IAS Monitor. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en uit de databanken van het IAS en de SVB. De IAS Monitor geeft (onder andere) cijfers over het aantal dienstverbanden per sector/beroep waarin men verklaard heeft zeker aan asbest te zijn blootgesteld of misschien (men acht het mogelijk of men weet het niet).

IAS Monitor over asbestblootstelling in de broodindustrie en bakkerijen
In de broodproductie hebben mogelijke blootstellingen plaatsgevonden. De broodindustrie en bakkerijen hebben asbest vooral gebruikt als isolatiemateriaal rond de ovens, vaak in de vorm van asbestmatrassen en asbestkoord. In de IAS Monitor staan onder paragraaf 7.2 de hierboven genoemde cijfers vermeld. 

Simone Aarendonk
Instituut Asbestslachtoffers
14 januari 2014

s.aarendonk@ias.nl