De incidentie van peritoneaal (buikvlies) mesothelioom hangt volgens Conti samen met zware asbestblootstelling. Bij vrouwen zou sprake kunnen zijn van misdiagnose door de overlap met eierstokkanker. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Bron: Conti, S. e.a. (2015).