Bij bijna 30% van de mesothelioompatienten is de tumor gelokaliseerd in het buikvlies. In steeds meer gevallen wordt een risicovolle behandeling toegepast.
De tumor wordt operatief geheel verwijderd, gevolgd door een hyperthermische chemokuur waarbij de toe te dienen stof vooraf wordt verhit. Deze behandeling kan alleen toegepast worden bij een selecte groep patienten in goede conditie en leidt tot een naar verhouding langere gemiddelde overlevingsduur. Bron: Chua, T.C. et al. (2009).