LTO en het ministerie van Infrastructuur en Milieu nemen deel in de Green Deal Asbest van het dak. Door actief groepen agrarische ondernemers te organiseren, is sinds eind 2012 circa 70.000 m2 asbest van daken verwijderd. Het aantal vierkante meters asbestdaken in de agrarische sector wordt geschat op 100 miljoen. Voorwaarde voor deelname aan de Green Deal is dat er zonnepanelen worden geplaatst. Per vierkante meter dak kan een agrarier, onder voorwaarden, 3 euro subsidie krijgen. Voor het plaatsen van een nieuw dak moet een agrarisch ondernemer rekening houden met 15 tot 30 euro per vierkante meter. Om in aanmerking te komen voor de huidige asbestsubsidie is daarom een investering nodig van ca. 30.000 euro. De regelgeving en het aanvragen van fiscale regelingen worden als lastig ervaren. De website agroasbestveilig.nl kan daarbij helpen. Bron: www.agriholland.nl, 2 oktober 2013.