Bepaalde paddestoelen verwijderen ijzer uit crocidoliet- en chrysotiel asbest. Dit ijzer kan na inademing van de asbest leiden tot een ontstekingsreactie in de longen. De Italiaanse onderzoeker Fubini adviseert paddestoelen te laten groeien op terreinen met asbestvervuiling om de schadelijkheid van de asbest te verminderen. Bron: Environmental Science & Technology, september 15 2006, pag. 5590-92.