Volgens Rudd (2010) komt er steeds meer bewijs voor de invloed van erfelijke aanleg op het krijgen van asbestgerelateerde kanker.
Chemotherapie met een combinatie van de middelen pemetrexed (Alimta) en cisplatine kan de overlevingsduur verlengen en de symptomen verzachten. Met betrekking tot nieuwe behandelingen biedt vooral het onderzoek naar doelgerichte medicijnen (targeted therapy) perspectief. Dit zijn medicijnen die kankercellen remmen zonder dat er veel schade aangericht wordt aan de gezonde cellen. Heintz e.a. (2010) beschrijven hoe asbest de cellen beschadigt en welke technieken toegepast worden om dit proces op celniveau om te keren. Bron: Rudd, R.M. (2010), Heintz, N.H. e.a. (2010).