Twee overzichtsstudies geven aan dat bloedtesten op markers als mesotheline of osteopontine nog onvoldoende betrouwbaar zijn om de diagnose mesothelioom in een vroeg stadium te kunnen stellen. Bron: Hollevoet, K. e.a. (2012), Pantazopoulos, I. e.a. (2012).