Chemotherapie blijft de belangrijkste vorm van behandeling bij pleuraal mesothelioom (longvlieskanker).
Opereren en bestralen zijn behandelvormen die een selecte groep patienten worden toegepast. Systemische behandeling, gericht op behandeling van het gehele lichaam (zowel gezonde als kankercellen), is de enige behandelvorm die in potentie bij het merendeel van de patienten toegepast kan worden en zou daarom verder moeten worden onderzocht, aldus Zucali et al. (2009). Volgens McCoy et al. (2009) zou een combinatie van chemo- en immuuntherapie een vooruitgang in de behandeling van mesothelioom kunnen betekenen. Bron: Zucali et al. (2009), McCoy et al. (2009).