Moore en collega s onderzochten aan de hand van literatuur de wijze waarop het mesothelioomziekteproces wordt ervaren. Zij vonden dat de ziekte op veel gebieden een enorme impact heeft, zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal. De studie meldt aan welke onderwerpen extra aandacht gegeven zou kunnen worden. Op lichamelijk gebied zijn dat: pijn, ademnood, moeheid, hoesten, slaapstoornissen, het verlies van trek en het transpireren. In emotionele zijn dat: angst, depressie en het gevoel van isolatie. Sociale gevolgen zijn een verandering van rol in relaties, de impact op familieleden en de gevolgen voor het dagelijks leven door het frequente bezoek aan ziekenhuizen voor behandeling e.d.. Bron: Moore, S. e.a. (2010).