Donavan en collega s evalueerden het risico op mesothelioom bij huisgenoten op basis van 200 verschillende studies. Zij concluderen dat verreweg de meeste gevallen van mesothelioom als huisgenoot voorkomen bij familieleden die samenwoonden met mensen die tussen 1930 en 1970 in de asbestindustrie intensief aan (bijna altijd) amfibool asbest waren blootgesteld. Op basis van deze gegevens kan geen schatting gemaakt worden van het risico voor deze groep sinds begin jaren 70. Vanaf begin jaren 70 heeft beschermende regelgeving in de Verenigde Staten er namelijk voor gezorgd dat zowel de blootstellingsintensiteit verminderd is als het gebruik van amfibool asbest. Bron: Donovan, E.P. e.a. (2012).