Het is nog onduidelijk welke rol asbestblootstelling als enige oorzaak bij het ontstaan van chronische luchtwegafwijkingen heeft. Ook de voordelen van vroeg-screening en ct-scans voor de diagnostiek van asbestgerelateerde longziekten staan nog ter discussie. Ondanks het inmiddels sterk afgenomen asbestgebruik blijft de stoflongziekte asbestose een belangrijk probleem. Helaas is deze ziekte nog niet goed te behandelen. Bron: Antonescu-Turcu, A.L. & Schapira, R.M. (2010).