Uit gegevens van het West-Australische Mesothelioomregister blijkt dat in de afgelopen 40 jaar de gemiddelde overlevingsduur van mesothelioompatienten iets is verbeterd. Factoren die een negatieve invloed hebben op de overleving zijn: een hoge leeftijd, een slechte conditie en bepaalde typen mesothelioom als buikvliesmesothelioom (peritoneaal) of mesothelioom van het sarcomatoide type. Bron: Musk, A.W. e.a. (2011).