De gemiddelde overlevingsduur van mensen met peritoneaal mesothelioom (buikvlieskanker) is korter dan die van mensen met pleuraal mesothelioom (longvlieskanker).
Maar het aandeel mensen dat langer dan 4 jaar blijft leven is bij peritoneaal mesothelioom groter dan bij pleuraal mesothelioom. Bron: Mirabelli, D. et al. (2009).