De overlevingsduur van Nederlandse patienten met mesothelioom is nog steeds kort (mediaan 333 dagen) en sterk afhankelijk van de leeftijd van een patient, het type mesothelioom en het getroffen orgaan. Dat concluderen Van der Bij e.a. (2012) na analyse van dossiers van 1353 patienten die tussen 2005 en 2008 een aanvraag bij het IAS hebben gedaan. Een jaar na diagnose was 47% nog in leven, 20% na twee jaar en 15% na drie jaar. 91% van de patiënten was man. De helft van de patienten was 70 jaar of ouder bij diagnose. 78% van de patiënten was direct aan asbest blootgesteld, ongeveer de helft van alle patiënten langer dan 20 jaar. Bij een aanzienlijk deel duurde het na het eerste moment van asbestblootstelling lang voordat de ziekte zich openbaarde (mediaan 49 jaar). Een trend naar langere latentietijden kan in diverse landen, wegens verjaring, een negatief effect hebben de mogelijkheden tot verhaal bij aansprakelijke partijen.Dit onderzoek werd door het IAS gefinancierd via het Medisch Onderzoeksprogramma IAS. Bron: Bij, S. van der e.a. (2012