Uit analyse van medische gegevens van meer dan 14.000 Amerikaanse mesothelioompatienten blijkt dat vrouwen drie keer zo vaak als mannen na diagnose nog langer dan vijf jaar leven. Het gaat om respectievelijk 13,4% van de vrouwen in vergelijking tot 4,5% van de mannen. Mogelijke verklaringen zijn volgens de onderzoekers: verschil in de mate van asbestblootstelling (bij vrouwen lager dan bij mannen), het soort tumor en het effect van mannelijke en vrouwelijke hormonen op de groei van de tumor. Nader onderzoek is hiervoor nodig. Bron: Taioli, E. e.a. (2014).