Patienten met buikvlies (peritoneaal) mesothelioom leven gemiddeld langer als de tumor operatief is verwijderd en de patient aansluitend met een hyperthermische chemokuur met het middel cisplatine is behandeld. Bij hyperthermie wordt het toe te dienen middel vooraf verhit. Bron: Alexander, H.R. e.a. (2013).