De provincie Overijssel verruimt en verlengt de huidige stimuleringsregeling Asbest eraf zonnepanelen erop om de beoogde 400.000 vierkante meter asbestsanering te behalen. De steunregeling is nu ook van toepassing voor voormalige agrarische bedrijven. Daarnaast is de ondergrens van de verruimde regeling verlaagd. Aanvankelijk moest minstens 400 vierkante meter asbest gesaneerd worden. Nu is dat minimaal 250 vierkante meter. Tevens is de ondergrens voor de te plaatsen zonnepanelen van 15 kW verlaagd naar ten minste 5 kW. Bron: Boerderij Vandaag, 17 juni 2014.