Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) trekt 1 miljoen euro uit om asbestdaken op bedrijventerreinen in de provincie Overijssel te laten saneren. Met de subsidie beloont de staatssecretaris de provincie voor haar stimulerende aanpak en rekent zij op nog meer gesaneerde daken. De provincie Overijssel benadert bedrijven actief om hun asbestdaken aan te pakken. Zij doet dat samen met gemeenten en kennisinstellingen. Bedrijven krijgen vervolgens hulp bij de afweging hun asbestdak te saneren en om eventueel te investeren in zonnepanelen of isolatie. Bron: rijksoverheid.nl, 2 juni 2014.