De provincie Overijssel investeert tien miljoen euro in het verwijderen van asbest uit tuinen bij woningen in meerdere Twentse plaatsen. In Twente is veel asbestverontreiniging terug te voeren naar de Goorse fabriek Eternit, die in vroegere jaren asbestplaten gratis beschikbaar stelde voor verharding van wegen en erven. Het kost nu vele jaren en tientallen miljoenen euro’s om deze stof weer uit de Twentse bodem te verwijderen. Tot 1 maart 2015 worden 55 locaties in Hof van Twente, Dalfsen en Wierden onder handen genomen. Bron: tubantia.nl, 27 oktober 2014.