Onderzoek in Amerika en Australie wijst uit dat oudere mesothelioompatienten minder behandelingen krijgen dan jongere. Dat betreft ook chemokuren die bij oudere patienten levensverlengend kunnen zijn en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Uit ander Australisch onderzoek komt naar voren dat patienten behoefte hebben aan betere communicatie, kwalitatieve informatie en discussie over behandelmogelijkheden, palliatieve zorg en zorg voor nabestaanden. Bron: surviving mesothelioma.com; Verma, V (2019), Linton, A. (2019), Warby, A. (2019)