In verband met de introductie van de vergoedingsregeling voor mensen met asbestose meldt Bouwend Nederland dat het vooral van belang is dat bouwbedrijven hun administratie met de oude verzekeringspolissen op orde hebben. De meeste claims hebben te maken met werksituaties uit de jaren zestig en zeventig. Je kunt je voorstellen dat polissen in de loop van 20 tot 30 jaar worden weggedaan. Die oude polissen zijn belangrijk. De afgelopen jaren hebben verzekeraars asbest vaak uit de dekking gehaald. Bron: Cobouw, 25 maart 2014.