Diverse organisaties vragen om strengere regelgeving voor asbestverwijdering nadat uit een concept-rapport van de Gezondheidsraad naar voren is gekomen dat asbest veel gevaarlijker blijkt dan jarenlang gedacht.