Burgemeester Van Klaveren van de Friese gemeente Weststellingwerf vindt dat er een protocol moet komen waaraan verzekeringsmaatschappijen zich moeten houden bij ontdekking van asbest. In de plaats Noordwolde liep het op zondag 5 mei mis na een brand in een loods aan de Industriestraat. Asbest buiten de brandhaard werd diezelfde avond nog opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Woensdag bleek uit nader onderzoek dat er direct gevaar voor de volksgezondheid bestond. De verzekeringsmaatschappij wilde daar pas op vrijdag naar kijken. De gemeente nam daarop de regie over. Bron: Leeuwarder Courant, 10 mei 2013.