Vastgoedadvocaat Kim Aupers roept in het vakblad Boerderij boeren op zich te verenigen om een wijziging/beperking van het asbestdakenverbod tot stand te brengen. Het asbestdakenverbod is volgens de advocaat een groot probleem voor de agrarische sector en drukt op de liquiditeit van veel boerenondernemingen. De subsidie die geboden wordt voor verwijdering en het aanbrengen van zonnepanelen is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien ligt er dan nog geen nieuw dak op. In sommige provincies is de subsidiepot ook al leeg. Daarnaast zijn er geluiden uit de asbestbranche dat er onvoldoende capaciteit is om alle asbestdaken tijdig te vervangen. Dit zal de prijzen voor het saneren van asbestdaken alleen maar opdrijven. De bijdrage van €75 miljoen die de overheid tot nu toe beschikbaar heeft gesteld is véél te weinig. Het jaar 2024 is te vroeg. Verschillende boeren betogen dat hun asbestdaken nog in goede staat verkeren (daken kunnen langer mee) en nog niet aan vervanging toe zijn. Het huidige asbestdakenverbod biedt geen maatwerk. Ook wanneer er nog geen sprake is van verweerde asbestdaken, moeten deze daken vóór 2024 vervangen zijn. Bron: Boerderij Vandaag, 15 juli 2016