Van Zandwijk en Datta concluderen na analyse van resultaten van verschillende studies dat opereren van mesothelioom op dit moment nog te weinig voordelen biedt afgewogen tegen de zware belasting van een operatie voor de patient. Multimodale behandeling, een combinatie van opereren, chemo en soms bestraling wordt, volgens Neumann patienten steeds vaker aangeboden. Algemeen is men van mening dat dergelijke behandelingen alleen in gespecialiseerde centra uitgevoerd zouden moeten worden.Patienten zouden volgens Datta daarnaast geinformeerd moeten worden over specifieke onderzoeken naar nieuwe behandelingen (trials). Bron: Datta, A. e.a. (2013), Van Zandwijk, N. e.a. (2013), Neumann, V. e.a. (2013).