Op zondag 11 september was de tweede editie van de Christa Mensert Memorial Ride. Meer dan 100 mensen namen deel. De opbrengst van deze fietstocht kwam volledig ten goede aan het IAS. De tocht startte en eindigde in Leiderdorp en men kon kiezen tussen 25 en 70 kilometer.
Christa Mensert woonde in Leiderdorp tot zij in 2009 aan mesothelioom overleed. Zij zette zich veel in voor anderen en vroeg bij haar uitvaart geen geld aan bloemen uit te geven maar het in haar geest te doneren aan het Instituut Asbestslachtoffers. Hiermee zorgde zij voor een bijdrage aan het medisch onderzoek ten bate van lotgenoten. Haar man, Paco Busteros Leon, kwam erdoor op het idee deze fietstocht in het leven te roepen. Bron: Leiderdorp.nieuws.nl, 21 augustus 2011.