Volgens de American Cancer Society is tabak verantwoordelijk voor 87% van de longkankersterfgevallen. Bij niet-rokers is contact met radon de belangrijkste oorzaak, gevolgd door passief roken. Werkgerelateerde blootstellingsoorzaken als asbest en diesel nemen de laatste jaren in de Verenigde Staten in omvang af. Bron: American Cancer Society, 15 november 2011.