Op de stortplaats Derde Merwedehaven is voor 2002 wel degelijk een grote hoeveelheid asbesthoudend afval gestort. Dat blijkt uit TNO-onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft lang volgehouden dat er in de eerste jaren van de vuilnisbelt geen asbesthoudend materiaal is gestort. Nu is onderzocht wat er sinds de opening van de stortplaats in 1990 is verwerkt. Een ander belangrijk onderdeel van het rapport gaat over het toezicht. Sinds 1993 zijn er 21 rapporten opgemaakt over overtredingen met asbest. Met tien van die overtredingen heeft de provincie niets gedaan. Pas sinds 2005 heeft de provincie de rol van toezichthouder opgepakt, volgens het onderzoek. Bron: nos.nl, 27 november 2012.