Buiten Nederland wordt nu ook in het Verenigd Koninkrijk gepleit voor een centraal asbestregister, waarin alle asbest die in publieke gebouwen is verwerkt wordt geregistreerd.