Het aantal mensen dat wereldwijd jaarlijks mesothelioom krijgt, heeft nog geen piek bereikt. Dat concluderen Bianchi en Bianchi op basis van de gegevens van landen die de aantallen registreren. Er zijn echter ook dichtbevolkte landen als bijvoorbeeld Rusland en China die geen mesothelioomregistratie hebben en nog steeds met asbest werken. Een betrouwbare voorspelling hoe de mesothelioomepidemie zal verlopen, is daarom niet te geven. Van de landen die wel vastleggen, melden het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Malta, Belgie, Australie en Nieuw Zeeland de hoogste aantallen. In Japan en landen van Centraal Europa is de incidentie relatief laag. Volgens Girardi kan het decennia duren voordat een asbestverbod invloed zal hebben op de ontwikkeling van mesotheliooom in een land. Bron: Bianchi, C. & Bianchi, T. (2014); Girardi, P.e.a. (2014).