In 2013 overleden 2538 Britten ten gevolge van mesothelioom (2123 mannen en 415 vrouwen), ongeveer evenveel als in 2012 (totaal 2548). Met name in de groep mannen boven de 75 jaar is een toename te zien. Mannen die in de bouw hebben gewerkt lopen het meeste risico. In 2013 werd aan 2145 Britse mesothelioompatienten een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid toegekend (2125 in 2012). Bron: Health and Safety Executive, september 2015.