Het aantal mensen dat in de Verenigde Staten mesothelioom krijgt neemt toe, met name in de oudste leeftijdsgroep (boven de 85 jaar). Deze groep is waarschijnlijk slachtoffer van asbestblootstelling lang geleden. Hoewel het aantal jongeren (35 tot 64 jaar) afneemt, lijkt het nog steeds significante aantal slachtoffers in deze groep erop te wijzen dat beroeps- en milieugerelateerde asbestblootstelling nog steeds plaatsvindt. In totaal zijn tussen 1999 en 2015 45.221 Amerikanen aan mesothelioom overleden. Het jaarlijks aantal is gestegen van 2.479 in 1999 tot 2.597 in 2015. Bron: Mazurek, jm e.a. (2017)