In 2011 overleden 2291 Britten ten gevolge van mesothelioom (1931 mannen en 360 vrouwen). Dat is minder dan in 2010 (2360). Desondanks verwachten deskundigen dat de jaarlijkste sterfte nog tot het eind van dit decennium geleidelijk toe zal nemen. Bij 429 mensen was asbestose een van de doodsoorzaken. Bron: Health and Safety Executive, oktober 2013.