Tussen 1999 tot 2020 is de sterfte aan mesothelioom bij vrouwen in de VS gestegen van 489 in 1999 tot 614 in 2020. Per miljoen inwoners was echter sprake van een daling van 4,83 in 1999 tot 4,15 in 2020. In 2020 ging het vooral om vrouwen die in de gezondheidszorg werkten of huisvrouw waren. Mazurek, J.M. e.a. (2022); surviving mesothelioma.com, juni 22