Circa een half miljoen huishoudens heeft een asbesthoudend dak. Die daken beginnen na vijftien à twintig jaar te verweren. Daarom moeten ze voor 2024 allemaal gesaneerd en vervangen zijn, want dan zijn de jongste daken circa 30 jaar. Het tv-programma Kassa laat ongeruste burgers zien die zorgen hebben over de financiering van de verwijdering van hun asbestdak. Verder zitten veel landbouwbedrijven in de financiële problemen en hebben helemaal geen geld om asbestdaken te vervangen. Daarnaast blijken veel asbestsaneerders niet met de nieuwe saneringsregels voor werkbakken van hoogwerkers uit de voeten te kunnen, aldus SGP-kamervragen.