Australisch onderzoek meldt dat deelname aan een online lotgenotenforum mogelijk het gevoel van isolatie en chronische stress bij mesothelioompatienten kan verzachten. Bron: PR Web, 13 mei; Kozlowski, D. e.a. (2014).