De provincie Zuid-Holland begint een feitenonderzoek naar de stort van asbest bij de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Volgens de provincie zijn er aanwijzingen dat er op grote schaal onverpakt asbesthoudend materiaal is gestort. De stortingen bij de afvalbergingen zouden zijn gedaan tussen 2003 tot en met 2010. De provincie sprak eerder van 1900 ton onverpakte asbest, maar volgens een lokale werkgroep gaat het om 131.000 ton. Een asbestmeting op locatie heeft geen asbestvezels in de lucht aangetroffen. Bron: NRC, 29 september 2011, www.rijnmond.nl, 20 december 2012.