TNO doet in opdracht van het ministerie van VROM onderzoek naar mogelijkheden om bomen langs asbestwegen te sparen.
Het ministerie is geschrokken van de kaalslag die nodig is om het risicovolle asbest grondig te verwijderen. Het gaat volgens een grove schatting om 2500 bomen in Overijssel en Gelderland, waaronder monumentale laantjes.