Immuuntherapie met het middel Nivolumab (een checkpoint remmer) heeft klinische werkzaamheid en een manageable veiligheidsprofiel bij patiënten die eerder voor mesothelioom zijn behandeld. Bron: Quispel-Janssen, J. e.a. (2018)