Op een vraag van CDA-tweede kamerlid Vietsch naar het budget voor onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen tegen asbestkanker verwees minister Klink van VWS naar de Verordening (EG) 141/2000 weesgeneesmiddelen die sinds 2000 van kracht is.