De komende maanden onderzoekt de Inspectie SZW de veiligheid van slooplocaties. In 2007 werden afspraken gemaakt om de veiligheid te verbeteren, maar bij de Inspectie komen nog steeds veel klachten binnen over onveilige situaties. Gemiddeld klaagt een kwart van de slopers. De inspectie gaat o.a. onderzoeken of slopers goed worden beschermd tegen schadelijke stoffen als asbest en tegen instortingsgevaar. Bron: NOS, ANP, 22 februari 2012.