Beroepen die wereldwijd het meeste ziekteverzuim vertoonden als gevolg van blootstelling aan asbest, op basis van 23 tussen 2015 en 2020 gepubliceerde studies, waren algemene asbestarbeiders (40%), mijnwerkers (22%) en textielarbeiders (9%). Gevolgd door werknemers in de scheepsbouw, auto-industrie, timmerwerk, poppenmakerij, bouw en stoffeerders, en werknemers die betrokken waren bij reddings-, herstel-, schoonmaak- en restauratiewerkzaamheden van het World Trade Center (4%).  Vicari, K. e.a. (2023); surviving mesothelioma, mei 2023