In antwoord op kamervragen meldt minister Donner dat in de stad Peking een verbod op het gebruik van asbest geldt. Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Nederlandse werkgevers voor arbeidsomstandigheden in het buitenland meldt de minister dat de Nederlandse ARBO-wetgeving niet van toepassing in het buitenland is. De zorgplicht van de werkgever jegens de werknemer, die het Burgerlijk Wetboek regelt, is wel van toepassing. Volgens het International Ban Asbestos Secretariat is China de grootste asbestgebruiker ter wereld, gevolgd door Rusland en India. Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal, KVR31344, reactie 25 maart 2008, 1760. International Ban Asbestos Secretariaat, 10 april 2008. Meer http://ibasecretariat.org/