Gibb vond een relatie tussen nucleaire straling en het risico op mesothelioom bij mensen die in de Verenigde Staten in een kerncentrale hadden gewerkt (totaal 332). Er was geen relatie met longkanker. De invloed van asbestblootstelling is onduidelijk. Bron: Gibb, H. e.a. (2013).